ஒரு ஷாட் பார்க்கும் கனவில், நீங்கள் கனவு காணும் போது, அது உங்கள் கனவு க்கு ஒரு ஆர்வமான அறிகுறியாகும். இந்த சமிக்ஞை யானது ஆற்றல் மற்றும் பற்றப்படாத ஆற்றலைக் குறிக்கிறது. இது அதிர்ச்சியூட்டும் ஏதோ ஒரு உருவகமாக இருக்கலாம்.

ஒரு கிரிஃபின் கனவு ஒரு திறமையான நபர் வாழ்க்கையில் அதிர்ஷ்டம் ஒரு சின்னமாக உள்ளது. கனவு காண்பவரின் அனைத்து நேர்மறையான குணங்களும், கனவு காண்பவரின் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் மாற்றங்களின் அனைத்து அதிர்ஷ்டஅம்சங்களும் கனவில் கிரிஃபின் மூலம் குறிக்கப்படுகின்றன. கிரிஃபின் அல்லது கிரிஃபின் என்பது ஒரு புராண உயிரினம், சிங்கம், வால் மற்றும் கால்கள் மற்றும் ஒரு கழுகின் தலை மற்றும் இறக்கைகள் பின்னால் – இந்த குணங்கள் கனவு காண்பவர் சிங்கம் மற்றும் கழுகு போன்ற அதே திறன்களை க்ரிஃபின் கொண்டிருக்கிறது என்பதை அடையாளப்படுத்துகிறது. ஒரு கிரிஃபின் கனவு காண்பவர் கனவு காண்பவர் பண்புகள் பிரதிநிதித்துவம்: போராட்டத்திற்கான உடல் வலிமை, கருத்து நிலைப்புத்தன்மை, முடிவெடுக்கும் திறன் பற்றிய பார்வை, உள்ளுணர்வின் ஆவி மற்றும் குறிக்கோள்களை அடைவதற்கு விழிப்புடன் இருக்கும் நிலை. இவை திறமையான மற்றும் திறமையான ஆளுமையின் மொத்தத்தின் ஒரு பகுதியாக மட்டுமே உள்ளன, இது ஒரு கிரிஃபின் அடையாளமாக உள்ளது. கனவு காண்பவர் அறிவு, ஞானம், புத்தி, உடல் மற்றும் உணர்ச்சி வலிமை ஆகிய தன்மைகளை கொண்டிருக்கவில்லை. மாற்றாக, கிரிஃப்ஃபான் பற்றிய கனவு சூரியனுடன் இணைந்ததாக உள்ளது. அனைத்து உயிர்களும் வரும் நட்சத்திரம். அதே நேரத்தில் சூரியனின் சக்தி அழிவுகரமானதாக இருக்கலாம். இந்த பண்பு குறித்து, கனவு காண்பவர் பரிந்துரை மிகவும் எளிது, ஆனால் முக்கியம். நீங்கள் எவ்வளவு வலுவான வர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை உங்கள் எதிரிகள் யாரும் கவனிக்க முடியாத வகையில் உங்கள் சக்திகளைப் பயன்படுத்தவும்….