மேற்கட்டி

ஒரு லுக்அவுட் திறப்பு கனவு மற்ற மக்களின் கருத்துக்கள், தேவைகளை அல்லது திட்டங்கள் வரவேற்பு பிரதிநிதித்துவம். வேறு ஒருவருக்கு மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் அல்லது மற்றவர்கள் என்ன விரும்புகிறார்களோ, அதை தொடர்ந்து செல்லுங்கள். முதல் தேர்வு முக்கியம் இல்லை என்று உணர்தல். வாழ்க்கை அல்லது பாதுகாப்பான அல்லது திருப்திகரமான, ஆனால் சாதாரண கருதப்படுகிறது என்று ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு பார்வை. நல்ல, சமரசம் அல்லது ஒரு மாற்று தேர்வு மகிழ்ச்சியாக இருக்க. உள்ளடக்கம் இருப்பது, நீங்கள் சாதாரண இல்லை என்ன செய்து. எதிர்மறையாக, ஒரு gazebo நீங்கள் ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலைஉள்ளடக்கம் என்று ஒரு அறிகுறியாக இருக்க முடியும்.