கரும்பொன்மம்

டைட்டன் பற்றிய கனவு மற்ற நபரை விட வலுவானமற்றும் வேகமாக இருப்பதை அடையாளப்படுத்துகிறது. ஒரு எதிரி விரைவான மற்றும் சக்திவாய்ந்த பதில்களை. தர்மசங்கடமான விது. எப்போதும் உங்கள் எதிரி அல்லது எதிரி யை அடித்து மற்றொரு சக்திவாய்ந்த வழி கொண்ட. தோள்கள் ஆஃப் முடியாது என்று பதிலடி கோரும் போது உணர்ச்சி அலட்சியம்.